به دلیل حجم بالای مطالب و زمان بر بودن دسته بندی و ترجمه آن ها، بخش هایی از سایت به صورت موقت غیر فعال است.

W3Persian.com

معادل فارسی وب سایت W3Schools.com، تقدیم به فارسی زبانان جهان!

بزرگ ترین وب سایت برنامه نویسی در ایران

توضیحات (کامنت های) HTML

تگ توضیحات برای درج توضیحات در کد HTML استفاده می شود.

تگ کامنت HTML

شما می توانید به روش زیر توضیحات خود را درباره تگ های HTML به سند خود اضافه کنید:

<!-- نوشتن توضیحات در اینجا -->

توجه داشته باشید که کاراکتر (!) باید در آغاز تگ قرار داده شود نه در پایان.
توجه: توضیحات توسط مرورگر نمایش داده نمی شوند اما آن های می توانند برای فهم بهتر سند HTML شما را یاری کنند.
با توضیحا شما می توانید اعلان ها و یادآوری ها را برای خود در HTML ثبت کنید:

مثال
<!-- This is a comment --> <p>This is a paragraph.</p> <!-- Remember to add more information here -->خودتان امتحان کنید >

توضیحات می توانند برای اشکال یابی HTML نیر مورد استفاده قرار گیرند، زیرا شما می توانید بخشی از کد HTML را در زمان مشخص توضیحات کنید تا بتوانید اشکالات را بیابید:

مثال
<!-- Do not display this at the moment <img border="0" src="pic_mountain.jpg" alt="Mountain"> -->خودتان امتحان کنید >

با تمرینات خودتان را امتحان کنید!

تمرین 1 تمرین 2