به دلیل حجم بالای مطالب و زمان بر بودن دسته بندی و ترجمه آن ها، بخش هایی از سایت به صورت موقت غیر فعال است.

W3Persian.com

معادل فارسی وب سایت W3Schools.com، تقدیم به فارسی زبانان جهان!

بزرگ ترین وب سایت برنامه نویسی در ایران

سبک های HTML

مثال

I am Red

I am Blue

I am Big

خودتان امتحان کنید >

خصیصه سبک های HTML

نحوه و سبک نمایش یک عنصر HTML را می توان با خصوصیت style تایین کرد.
خصیصه style به صورت زیر تعریف می شود:

<tagname style="property:value;">

گزینه property یکی از استایل های CSS است. گزینه value یکی از مقادیر استایل های CSS است.
در ادامه این مطلب با CSS بیشتر آشنا خواهید شد.
همچنین می توانید برای آشنایی کامل با CSS به بخش یادگیری CSS مراجعه کنید.

رنگ پس زمینه HTML

background-color رنگ پس زمینه را برای یک عنصر HTML مشخص می کند.
مثال زیر رنگ پس زمینه یک صفحه را برابر powderblue قرار می دهد:

مثال
<body style="background-color:powderblue;"> <h1>This is a heading</h1> <p>This is a paragraph.</p> </body>خودتان امتحان کنید >

رنگ متن HTML

خصوصیت color رنگ متن را برای یک عنصر HTML تعریف می کند:

مثال
<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1> <p style="color:red;">This is a paragraph.</p>خودتان امتحان کنید >

فونت های HTML

خصوصیت font-family فونت را برای یک عنصر HTML تعریف می کند:

مثال
<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1> <p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>خودتان امتحان کنید >

اندازه متن HTML

font-size اندازه متن را برای تگ HTML مشخص می کند:

مثال
<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1> <p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>خودتان امتحان کنید >

تراز متن HTML

خصیصه text-align تنظیم می کند که یک تگ HTML .از کدام طرف تراز باشد (متن راست چین باشد یا چپ چین یا...)

مثال
<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1> <p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>خودتان امتحان کنید >

خلاصه فصل

  • با استفاده از style ظاهر تگ های HTML را مشخص کنید
  • استفاده از background-color برای رنگ پس زمینه
  • استفاده از color برای رنگ متن
  • استفاده از font-family برای فونت متن
  • استفاده از font-size برای اندازه متن
  • استفاده از text-align برای تراز بندی متن

با تمرینات خودتان را امتحان کنید!

تمرین 1 تمرین 2 تمرین 3 تمرین 4 تمرین 5 تمرین 6