به دلیل حجم بالای مطالب و زمان بر بودن دسته بندی و ترجمه آن ها، بخش هایی از سایت به صورت موقت غیر فعال است.

W3Persian.com

معادل فارسی وب سایت W3Schools.com، تقدیم به فارسی زبانان جهان!

بزرگ ترین وب سایت برنامه نویسی در ایران

عناصر نقل قول و استنادی HTML

نقل قول

Here is a quote from WWF's website:

For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.
خودتان امتحان کنید >

عنصر <q> برای نقل قول های کوتاه

عنصر <q> یک نقل قول کوتاه را تعریف می کند.
مرورگر ها معمولا علامت نقل قول را در اطراف عنصر <q> قرار می دهند:

مثال
<p>WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>خودتان امتحان کنید >

<blockquote> برای نقل قول های HTML

عنصر <blockquote> یک بخش را تعریف می کند که مشخص کننده این است که این متن از منبع دیگری آورده شده است.
مرورگر ها معمولا عنصر <blockquote> را یک تب (tab) به جلو می برند:

مثال
<p>Here is a quote from WWF's website:</p> <blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html"> For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally. </blockquote>خودتان امتحان کنید >

عنصر <abbr> برای اختصارات

عنصر <abbr> یک مختصر یا مخفف را تعریف می کند.
اختصارات علامت گذاری می تواند اطلاعات مفیدی برای مرورگرها، سیستم های ترجمه و موتورهای جستجو ارائه دهد.

مثال
<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>خودتان امتحان کنید >

عنصر <address> برای اطلاعات تماس

عنصر <address> اطلاعات مخاطب (نویسنده / مالک) یک سند یا یک مقاله را تعریف می کند.
عنصر <address> معمولا به صورت خط کج نمایش داده می شود. بیشتر مرورگر ها یک شکست خط را قبل و بعد از این عنصر ایجاد می کنند:

مثال
<address> Written by John Doe.<br> Visit us at:<br> Example.com<br> Box 564, Disneyland<br> USA </address>خودتان امتحان کنید >

عنصر <cite> برای عنوان کار

عنصر <cite> یک عنوان را برای کار تعریف می کند.
مرورگر ها معمولا عنصر <cite> را به صورت متن کج نمایش می دهند:

مثال
<p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>خودتان امتحان کنید >

عنصر <bdo> برای نادیده گرفتن جهت

عنصر <bdo> برای نادیده گرفتن جهت مورد استفاده قرار می گیرد.
عنصر <bdo> متن شما را با جهت دلخواه شما (از راست به چپ / از چپ به راست) نمایش می دهد:

مثال
<bdo dir="rtl">This text will be written from right to left</bdo>خودتان امتحان کنید >

با تمرینات خودتان را امتحان کنید!

تمرین 1 تمرین 2 تمرین 3 تمرین 4

عناصر نقل قول و استنادی HTML

تگ توضیحات
<abbr> تعریف یک مختصر یا مخفف
<address> اطلاعات تماس را برای نویسنده / صاحب یک سند تعریف می کند
<bdo> جهت متن را تعریف می کند
<blockquote> یک بخش را که از منبع دیگری نقل قول شده تعریف می کند
<cite> عنوان را برای یک کار تعریف می کند
<q> یک نقل قول کوتاه را تعریف می کند