به دلیل حجم بالای مطالب و زمان بر بودن دسته بندی و ترجمه آن ها، بخش هایی از سایت به صورت موقت غیر فعال است.

W3Persian.com

معادل فارسی وب سایت W3Schools.com، تقدیم به فارسی زبانان جهان!

بزرگ ترین وب سایت برنامه نویسی در ایران

عناصر HTML

عناصر HTML

یک عنصر HTML معمولا شامل تگ شروع و تگ پایان و محتوا در بین این دو است:
<tagname>محتوا در این جا...</tagname>
همه چیز در یک عنصر HTML با تگ شروع، آغاز می شوند و به تگ پایان، ختم می شوند:
<p>یک پاراگراف.</p>
تگ شروع محتوای عنصر تگ پایان
<h1> یک سر برگ </h1>
<p> یک پاراگراف </p>
<br>
عناصر HTML بدون محتوا، عناصر خالی نامیده می شوند. عناصر خالی تگ پایان ندارند، مانند عنصر <br> (که خط را می شکند و به خط بعد می رود).

عناصر تو در تو HTML

عناصر HTML لایه لایه هستند (هر عنصر HTML می تواند شامل چند عنصر دیگر شود).
اسناد HTML شامل عناصر تو در تو HTML هستند.
مثال زیر دارای چهار عنصر HTML است:

مثال
<!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>My First Heading</h1> <p>My first paragraph.</p> </body> </html>خودتان امتحان کنید >

شرح مثال بالا

عنصر <html> عنصر اصلی است و تمام سند را تعریف می کند.
این عنصر یک تگ شروع (<html>) و یک تگ پایان (</html>) دارد.
این عنصر، عناصر HTML دیگر را شامل می شود (عنصر <body>).

<html> <body> <h1>My First Heading</h1> <p>My first paragraph.</p> </body> </html>

عنصر <body> بدنه اصلی را تعریف می کند.
این عنصر یک تگ شروع (<body>) و یک تگ پایان </body> دارد.
این عنصر دو عنصر دیگر را شامل می شود (<h1> و <p>).

<body> <h1>My First Heading</h1> <p>My first paragraph.</p> </body>

عنصر <h1> یک سر برگ تعریف می کند.
این عنصر یک تگ شروع (<h1>) و یک تگ پایان (</h1>) دارد.
این عنصر محتوای "My First Heading" را شامل می شود.

<h1>My First Heading</h1>

عنصر <p> یک پاراگراف تعریف می کند.
این عنصر یک تگ شروع (<p>) و یک تگ پایان (</p>) دارد.
این عنصر محتوای "My first paragraph" را شامل می شود.

<p>My first paragraph.</p>

تگ پایان را فراموش نکنید

برخی از عناصر HTML به درستی نمایش داده می شوند، حتی اگر تگ پایان را فراموش کنید.

مثال
<html> <body> <p>This is a paragraph <p>This is a paragraph </body> </html>خودتان امتحان کنید >

مثال بالا در تمامی مرورگر ها به درستی کار می کند؛ زیرا تگ پایان اختیاری است.
اما هرگز به این موضوع تکیه نکنید؛ زیرا در برخی موارد ممکن است خطا یا مشکلی به وجود آید و یا یک نتیجه غیر منتظره مشاهده شود.

عناصر خالی HTML

عناصر HTML بدون محتوا، عناصر خالی نامیده می شوند.
تگ <br> یک تگ خالی است، تگ های خالی، تگ پایان ندارند (<br> خط را می شکند و به ابتدای خط بعد می رود).
تگ های خالی می توانند در همان تگ شروع بسته شوند مانند: <br />.
در HTML5 لازم نیست حتما تگ های خالی را به صورت بالا ببندید، اما اگر می خواهید سایت شما اعتبار بهتری داشته باشد یا به وسیله تجزیه کننده XML قابل خواندن باشد باید این کار را انجام دهید.

استفاده از حروف کوچک در تعریف عناصر HTML

تگ های HTML حساس به حروف بزرگ و کوچک نیستند مانند: <P> که همان <p> است.
در کد نویسی استاندارد HTML5 تفاوتی بین حروف بزرگ و کوچک نیست، اما W3C توصیه نامه های دقیق تری نسبت به XHTML ارائه داده است و سخت گیر تر از آن خواستار حروف کوچک است.
ما در W3Persian همیشه از حروف کوچک استفاده می کنیم.