به دلیل حجم بالای مطالب و زمان بر بودن دسته بندی و ترجمه آن ها، بخش هایی از سایت به صورت موقت غیر فعال است.

W3Persian.com

معادل فارسی وب سایت W3Schools.com، تقدیم به فارسی زبانان جهان!

بزرگ ترین وب سایت برنامه نویسی در ایران

مقدمه HTML

HTML چیست؟

HTML یک زبان استاندارد نشانه گذاری برای ایجاد صفحات وب است.
 • HTML مخفف کلمات Hyper Text Markup Language و در زبان فارسی به معنای زبان علامت گذاری ابر متن است
 • HTML زبان برنامه نویسی نیست بلکه یک زبان علامت گذاری است
 • زبان علامت گذاری از مجموعه ای از تگ ها تشکیل می شود
 • تگ های HTML بخش هایی مانند "سربرگ ها"، "پاراگراف ها"، "جدول ها" و غیره را خلق می کنند
 • مرورگر ها تگ های HTML را نمایش نمی دهند بلکه از آن ها برای تولید صفحات وب استفاده می کنند

یک نمونه سند HTML ساده

مثال
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Page Title</title> </head> <body> <h1>My First Heading</h1> <p>My first paragraph.</p> </body> </html> خودتان امتحان کنید >

شرح مثال بالا

 • اعلامیه <!DOCTYPE html> نوع سند را به عنوان سند HTML5 تعریف می کند
 • اصلی ترین عنصر HTML که تمامی تگ های دیگر در داخل آن تعریف می شوند تگ <html> است
 • در داخت تگ <head> اطلاعاتی در مورد سند HTML قرار می گیرد
 • <title> عنوان صفحه HTML را مشخص می کند
 • تمامی محتوایی که در صفحه HTML قابل مشاهده هستند در تگ <body> قرار دارند
 • تگ <h1> یک عنوان بزرگ را در صفحه تعریف می کند
 • تگ <p> یک پاراگراف را در صفحه تعریف می کند

تگ های HTML

تگ های HTML به صورت نام تگ در داخل علامت کوچک تر و بزرگ تر تعریف می شوند.
<tagname>محتوا در این جا...</tagname>
 • تگ های HTML معمولا به صورت جفتی مانند <p> و </p> تعریف می شوند
 • تگ اول تگ شروع و تگ دوم تگ پایان است
 • تگ پایان مانند تگ شروع تعریف می شود، با این تفاوت که در تگ پایان قبل از اسم تگ علامت / قرار می گیرد
نکته: تگ شروع، تگ باز و تگ پایان، تگ بسته نیز نامیده می شوند.

مرورگر های وب

هدف مرورگر های وب مانند IE, Firefox, Chrome, Safari و ... خواندن اسناد HTML و نمایش آن هاست.
مرورگر تگ های HTML را نمایش نمی دهد بلکه از آن ها برای نحوه نمایش صفحه وب استفاده می کند:

ساختار یک صفحه HTML

در زیر تجسم ساختار یک صفحه HTML موجود است:
توجه: فقط محتوایی که در قسمت سفید رنگ تعریف می شوند، در صفحه مرورگر به نمایش در می آیند.

اعلامیه <!DOCTYPE>

<!DOCTYPE> مشخص کننده نوع سند است و به مرورگر ها کمک می کند تا صفحات وب را به درستی نمایش دهند.
این اعلامیه فقط باید یک بار در اول سند و قبل از هر کد HTML دیگری تعریف شود.
تعریف <!DOCTYPE> اجباری نیست.
تعریف اعلامیه <!DOCTYPE> برای HTML5:

<!DOCTYPE html>

نسخه های HTML

از اوایل به وجود آمدن وب و وب سایت ها، نسخه های مختلفی از HTML منتشر شده است:
نسخه سال تولید
HTML 1991
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 2000
HTML 5 2014